פסגת הפחד

פסגת הפחד

מתנה זו נועדה לומר למקבל המתנה שאל לו לחשוש מדבר, ובעצם מעניקה לו משהו מוחשי להתנגד לפחד.